Cytaty

"Piękna muzyka jest uniwersalnym językiem,

który mówi bezpośrednio z serca do serca,

poza murami i poza granicami narodów"

- Pius XII -


„Obyście tak dla samych siebie, jak i dla innych, stawiali zawsze na pierwszym miejscu "sensus Ecclesiae", bez którego śpiew zamiast być pomocą do zjednoczenia w miłości może wywołać uczucie niesmaku, stać się przyczyną roztargnień,

desakralizacji a nawet rozłamu we wspólnocie wiernych.

Dla was wyrazem "sensus Ecclesiae" niech będzie czerpanie szlachetnych motywów waszej działalności artystycznej w posłuszeństwie, modlitwie i życiu wewnętrznym.

"Sensus Ecclesiae" ujawni się w zgłębianiu dokumentów papieskich i soborowych, aby mieć stały kontakt z zasadami, które kierują życiem liturgii”

- Paweł VI -


„"Sensus Ecclesiae" przejawia się też w umiejętności dokonania

wyboru muzyki właściwej dla liturgii.

Nie wszystko jest wartościowe, nie wszystko dozwolone i nie wszystko dobre.

Sakralność w połączeniu z pięknem musi tworzyć harmonijną, religijną całość,

która by pomogła różnym wspólnotom (na ile będą mogły) wyrażać w pełni ich wiarę ku chwale Boga i ku zbudowaniu Mistycznego Ciała”

- Paweł VI -


„Uczcie się starannie, mądrze i roztropnie dobierać pieśni religijne,

aby w oparciu o normy podane przez Kościół, kierując się wyczuciem ducha liturgii, zamiłowaniem oraz wyrobionym smakiem artystycznym stworzyć zbiór pieśni liturgicznych, które by trwały na ustach i w sercach wiernych przez następne dziesiątki lat”

- Paweł VI -


„Konstytucja o liturgii poleciła muzykom skomponować melodie,

które by miały cechy prawdziwej muzyki sakralnej,

teksty przeznaczone do śpiewów kościelnych, powinny się zgadzać z nauką katolicką.

Należy je czerpać z Pisma św. i źródeł liturgicznych.

Trzeba koniecznie badać, czy różne kompozycje sakralne

są rzeczywiście zgodne z tymi zasadami”

- Paweł VI -


„Natchnieniem muzyki kościelnej nie będzie jedynie moda,

zmienna a nieraz pozbawiona wartości nie tylko duchowej ale i artystycznej.

Powinnyście stosować w liturgii taką muzykę,

w której funkcjonalność łączy się z pięknem artystycznym i duchem modlitwy.

Trzeba się postarać, by stworzyć coś naprawdę wartościowego, a odrzucić to,

co się nie zgadza, z charakterem sakralnym, a także z właściwościami języka,

co czasem bywa wulgarne, banalne i raczej przypomina slogany niż modlitwę”

- Paweł VI -


„Teksty i melodie, które nie roszczą sobie pretensji do przekroczenia progów świątyni,

a odpowiadają dzisiejszym gustom, zwłaszcza młodzieży,

można wykorzystać z okazji różnych imprez wesołych lub poważnych,

podczas spotkań poświęconych studiom, czy też rozważaniom,

by śpiewem wyrazić jakąś pełną zapału decyzję”

- Paweł VI -


„W liturgii, będącej wykonywaniem kapłańskiego urzędu Jezusa Chrystusa

dziełem Chrystusa Pana i Jego ciała, którym jest Kościół,

czynnością w najwyższym stopniu świętą, należy korzystać z takich melodii,

które odpowiadają jej specjalnemu i wzniosłemu charakterowi.

"Sensus Ecclesiae" powinien w tym kierować waszym sądem i wyborem”

- Paweł VI -


„Muzyka ma ogromne zdolności wyrażania piękna każdej kultury.

Ze swej natury może sprawić, że zabrzmią wewnętrzne harmonie.

Podnosi intensywne i głębokie emocje, a swoim czarem wywiera głęboki wpływ”

- Jan Paweł II -


„Muzyka czy wychwala słowo człowieka, czy nadaje melodię Słowu Bożemu,

czy tez rozbrzmiewa bez słów, jest głosem serca, wzbudza ideały piękna,

aspiracji do doskonałej, nie zakłóconej ludzkimi pasjami,

harmonii oraz marzenie o powszechnej komunii”

- Jan Paweł II -


„Lud Boży zebrany na celebracji śpiewa chwałę Bogu.

Kościół w swej dwutysiącletniej historii tworzył i nadal tworzy muzykę i śpiewy,

które stanowią dziedzictwo wiary i miłości i których nie należy zagubić”

- Benedykt XVI -


„Żeby modlić się Słowem Bożym, nie wystarczy je wymawiać, konieczna jest muzyka.

W liturgii chrześcijańskiej dwie pieśni pochodzą z tekstów biblijnych,

w których są śpiewane przez aniołów:

Gloria Chwała na wysokości Bogu, śpiewana po raz pierwszy przez aniołów,

gdy rodzi się Jezus, i Sanctus Święty Święty, która, według 6. rozdziału Księgi Izajasza,

jest inwokacją serafinów, przebywających w bezpośredniej bliskości Boga.

W tym świetle liturgia chrześcijańska jest zachętą do śpiewania wraz z aniołami

i wydobycia ze słowa jego najwznioślejszego znaczenia”

- Benedykt XVI -

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW